Előadások

Home / Előadások

Danaos

Következő előadás: 2024-Sep-17 19:00 (1 hónap múlva) - Nagyterem

Mit jelent üldözöttként olyan idegen földre menekülni, ahol élet-halál kérdése, hogy az ország befogadó-e vagy sem? Mibe kapaszkodhat az ember, ha elveszíti a saját kultúrájába, az istenébe, az emberségbe vetett hitét? Létezik-e még csírája napjainkban a humanisták idealizmusának, vagy az antikvitás és a reneszánsz szellemi öröksége már csak emlék? A társulat szellemvilágokon és szürreális szituációkon át vezető utakon keresi a választ a kérdésekre. Az Aiszkhülosz Oltalomkeresők c. tragédiája nyomán készülő előadásban Szabó Kristóf rendező a politikai menedékjogot kérők egy csoportjának történetét tárja elénk, amelyben a számkivetettek sorra veszítik el erkölcsi támaszaikat.

Máté Angi
Az emlékfoltozók

A limonádéhajú és a faodúbarna tündérrigólány hajdani történések feledésbe merülő, szertefoszló emlékeit foltozgatják, hogy megjavítva visszaküldhessék tulajdonosaiknak. Magányukat átszövi az egymás iránti szeretet, szenvedéseik és fájdalmaik szürkeségét pedig kiszínezi a közös játék, a közös ábrándozás: a két kislány rigólétről, szabadon szárnyalásról, boldogságról álmodik. Lehet-e a közös álomból valóság? Máté Angi rendkívüli érzékenységről tanúskodó Emlékfoltozók című művének, barátságról, tündérségről, rigóságról, összetartozásról szóló meséjének színházi adaptációja a fiatalokat leginkább foglalkoztató témákra: a gondtalan gyermekévek múlására, a szülőkhöz való viszonyulás megváltozására, a függetlenséggel kecsegtető, de a felelősség terhével járó felnőttkor felvállalására reflektál. A tantermi előadás alkotói aktív játékra, közös gondolkodásra hívják elsősorban a 8-12 éves korosztályt. A Csiky Gergely Állami Magyar Színház  az előadással színházpedagógiai programját erősíti.

Bertolt Brecht
A kaukázusi krétakör

Nyomor és háború idején a hatalom asszonya fejvesztve menekül a lázadók elől, kisfiát is hátrahagyja, miközben egy szolgáló életét kockáztatva menti meg és neveli a gyermeket. A lázadás leverése után eljön az igazságszolgáltatás ideje: az anya kéri vissza gyermekét. Kié a fiú? Létezik-e méltóság, jóság egy velejéig romlott világban? Brecht művében izgalmas és provokatív történet bontakozik ki, amely rávilágít az emberi lélek komplexitására, az ebből fakadó erkölcsi dilemmákra, az emberi természet és a társadalmi normák összeférhetetlenségére. Egy előadás méltóságról, jóságról, szeretetről.

William Shakespeare
Pericles

Következő előadás: 2024-Sep-09 19:00 (1 hónap múlva) - Nagyterem
Időtartam: 3h

Egy ember fekszik a homokban. Partra vetette az ár. Nem tudni, hogy honnan jött, merre tart, mit akar, vagy mi elől menekül. Valahol, egy messzi földön király volt. Tyrus hercege. De most csak egy ember, akinek semmije sincs, csak egy története. Ez Pericles története. De nem csak az övé. 

(3h egy szünettel)

Dina Velikovszkaja About a Mother című animációs filmje alapján
Badu Mama gyermekei

Időtartam: 50'

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy aprócska falu a távoli Afrika kellős közepén. Ott élt egy anya három kisfiával. Nagyon szegények voltak, nem volt semmijük. Azaz valamijük mégiscsak volt: az anya gyönyörű, ébenfekete haja, ami olyan hosszúra nőtt, hogy a falu egyik szélétől a másikig ért. Ez a haj minden szorult helyzetből kihúzta őket: ha megéheztek, hálónak használták, ha unatkoztak, ugróköteleztek vele, ha eleredt eső, egyszerűen beálltak alá. Hanem a három fiú egy nap megnőtt, és elindult szerencsét próbálni…” Vajon bármeddig elér értük az anyai haj?

Tomi Janežič, Simona Semenič
1978

Következő előadás: 2024-Sep-21 18:00 (1 hónap múlva) - A Műszaki Egyetem régi Hidrotechnikai karának épülete (Aleea Ghirodei 32.)
Időtartam: 4h30'

Az 1978 című előadás, a szlovéniai Tomi Janežič rendezésében a hetvenes évek Romániáját idézi; a produkció egy nemzedékeken átívelő dokumentum-fikció (dokufikció), amely a színészek és a rendező személyes történeteire épül. Egy történet a kommunizmus éveiről Románia valamelyik tömbházlakásában, egy történet helyi és globális jellegű eseményekről, amelyek összekapcsolják Temesvárt és az olasz határ melletti, szlovéniai Nova Goricát, azokat a városokat, amelyek egykor az Osztrák-Magyar Monarchia részét képezték, és ahol több mint száz évvel ezelőtt magyar katonák százai harcoltak az isonzói fronton.

Sînziana Keonig
boyz and girlz

Időtartam: 70'

A boyz and girlz című előadás a Relații.Reacții.Reflecții projekt része, melynek a Grow Timișoara – Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023 támogatási program keretében társfinanszírozója a Temesvári Projektközpont (Centrul de Proiecte).

A párhuzamos város: Party Erzsébetvárosban

A párhuzamos város: Party Erzsébetvárosban zárja Ana Mărgineanu rendező és Peca Ștefan író A párhuzamos város című trilógiáját. Az immerzív színházi csodaország, A párhuzamos város: Party Erzsébetvárosban több előadást kínál, a nézők öt különböző útvonal közül választhatnak, így különböző időpontokban öt különböző történetet tekinthetnek meg. Valamennyi útvonalon más-más szereplő kerül középpontba: Lela, a paralelli, Edgár, a rendőr (A párhuzamos város: Józsefváros egyik mellékszereplője), Beáta, a volt gépíró kisasszony (A párhuzamos város: Gyárváros egyik szereplője), XO, a siket influenszer vagy a Lela Crew tagjai a Portálból.

Info: https://orasulparalel.ro/ 

Korhatár: +14

A Nagy Hagyma

Kedves polgártársak!

Azért hívtuk ide Önöket, hogy részt vegyenek a Nagy Hagyma tagjelöltjeinek válogatásán. Az Önök feladata a jelöltek értékelése. 

Madarak

Következő előadás: 2024-Jul-31 21:00 (1 hét múlva) - Gyulai Várszínház

Két férfi, akik belefáradtak a soha véget nem érő háborúban eltöltött életbe, a madarakkal együtt felépítik Felhőkakukkvárt, a művészettörténet egyik első megvalósított utópiáját. Két és fél ezer évvel Arisztophanész vígjátéka után, mi továbbra is háborúban élünk, amely nem ér véget, csak alakot vált és földrajzi helyet, fáradtak vagyunk, leigázottak, s csak álmodozunk saját utópiánkról. Vajon mindezek után létrehozható egy világ, ahol mindenki egyenlő, ahol nincs háború, nincsenek harcok? És ha igen, miért nem tudjuk megvalósítani? És ha mégis megvalósítanánk, mennyi időbe telne újra elrontani?

Napnak húgával, ragyogó csillagval

Tar Mónika Balázs Attila rendezői irányítása mellett remek érzékkel és természetességgel idézi meg a magyar irodalom egyik legsajátságosabb, kulturális értelemben talán legönazonosabb műfaját, legyen szó a számos változatban ránk maradt népköltészeti balladákról, mint amilyen a Júlia szépleány vagy a Kőmíves Kelemenné, vagy épp Arany János műballadáiról, mint amilyen a méltán sokat idézett Hídavatás vagy az Ágnes asszony.

A doktor

Következő előadás: 2024-Sep-27 18:00 (2 hónap múlva) - Nagyterem

Robert Icke szövege valójában Arthur Schnitzler Bernhardi professzor (1912) című darabjának aktualizált átirata, mely a ma valóságának társadalmi-politikai viszonyai között követi nyomon főszereplője, Ruth Wolff orvos és kutató sorsát és nyilvános, szakmai meghurcoltatását, egy haldokló kiskorú páciensével kapcsolatban meghozott döntése miatt.  Az eset olyan szélsőséges és agresszív reakciókat vált ki, melyek hűen tükrözik a woke kultúra, a politikai korrektség és a ma társadalmának polarizált, „mi vagy a többiek” szemléletmódját, ahol az erkölcsöt és a korrektséget mindig az adott körülményekhez igazítják. Közösségi kapcsolataink határozzák meg életmódunkat, a társadalmi normák szabják meg faji, szexuális vagy épp nemi identitásunkat. Azokat a dolgokat, amikről a munkahelyen nem beszélhetünk, mert félő, hogy letiltanak, a színház keretei között biztonságban boncolgathatjuk: vállaltan szembeszállhatunk a kor előítéleteivel és hazugságaival.

Caravaggio

"A darab ideje egyetlen pillanat, valódi történése pedig Caravaggio eltűnése Porto Ercole tengerparti keskeny  homoksivatagában, 1610. július 18.-án.  Nem életrajz és nem a hiteles portré megalkotásának a kísérlete, hanem csak annak a – végsősoron – megválaszolhatatlan kérdésnek a vizsgálata, hogyan jutott el Caravaggio a felfokozott, modern értelemben vett teatralitás felfedezéséig. (...) Semmi esetre sem a szerzői intenciók hangsúlyozása kedvéért, hanem az írói pozíció jobb megértéséért mondjuk el, hogy a darab megírásakor hét színészre (három nő, négy férfi), valamint folyamatosan történő szerepváltásokra gondoltunk. A szerepváltások mintegy Caravaggio műtermében zajlanak, a szemünk előtt, ilymódon hangsúlyozva a caravaggiói „testek laboratóriuma” jelleget, ami sokkal inkább az akkor-és-ott megtörténő eseményekre irányítja a figyelmet, semmint Caravaggio élettörténete, illetve egészen pontosan halála dramatikus eszközökkel történő rekonstruálására. " - Visky András, író, dramaturg

PETŐfi-SZELfi

Egy régi kérdés arról képzelg: mit csinálna a lánglelkű költő, ha élne. Disszidálna. Füstbe menne. Gallyra. Kiállna a Lépcsőre szavalni: Talpra magyar! Indulna a szavazáson. Kibukna, mint rendesen, szabadszállna. József Attila-díjas volna. Ún. publikációs gondokkal küzdene, nyilván. Túl ilyen volna és túl olyan; Petőfi túl volna. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából a temesvári magyar színház és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Udvarhely Bábműhely közös előadással tiszteleg a magyar irodalom talán legismertebb alakja előtt.

Peca Ștefan
A párhuzamos város (2): Gyárváros

Időtartam: 2h

Két nővér. 2002-ben egyikük nyomtalanul eltűnt. 20 évvel később a lánya, Ágnes még mindig őt próbálja felkutatni. A Református Központban  van az a személy, aki a rejtély kulcsát őrzi...

Hová  tűnt Flóra? Viki, gyerekkori barátnője úgy hiszi, valami történt vele Németországban.

Egy előadás. Egy játék. Egy app.

Katona József - Szabó Borbála
BÁNK

Időtartam: 1h45'

Együtt. Közösen. Elkezdtük! 

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt részeként a következő években igyekszünk szorosabb szakmai viszonyt kiépíteni a veszprémi színházi és művészeti szféra kiemelkedő alkotóival.

Az oldalunk sütiket használ!


Weboldalunk a felhasználói élmény fokozása, illetve a biztonságos és optimális böngészés érdekében sütiket használ. Leírásuk és a süti használati politikája itt tekinthető meg.

Kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat is!

Süti választás