Előadások

Home / Előadások

Gálovits Zoltán - Vass Richárd
Fafej

Időtartam: 1h
Vass Richárd egyéni műsora.
Felnőtt bábelőadás.

Egy kupac fa mellett, egy átlagos reggelen Fafej felébred és nem akar tudomást venni az elmúlásról. Nem maradt semmi számára csak a puszta, meg a kísértés, meg a pusztába kiáltott szó. Fafej nem tud tétlenül ülni, bár egyetlen feladata van, várni a csodát, ami nem kis próbatétel számára. Várunk és várunk időtlen idők óta. Azt hinnénk, hogy nem történik semmi, de a tétlenségben, a várakozás során mindig kerül valami, amibe bele lehet botlani, amibe bele lehet rúgni, amibe bele lehet gabalyodni. Mindig van valami, amitől elviselhetőbb a jelenlét, a pusztábavetettség, a magány. Nem tudni, mennyit várt már, de lassan feladja, előtte azonban elmond még egy utolsó faviccet, egy utolsó verset. Akármilyen fafejű, szerethető, egyszerre kiszámítható és kiszámíthatatlan, buta és okos, ártatlan és bűnös, csak beszél és beszél. Néha zavarosan, néha tisztán, néha túl sokat, máskor túl keveset. Egy utolsó hosszú monológ ez, amit nem lehet tudni, hogy hall-e valaki. Egy báb beszél. Ez maga a csoda. De bábú marad, ami sodródik egy megírt történeten keresztül. Fafej: fafej, és semmi több, de ebben az esetben ez minden, ami van.

 

 

A. P. Csehov
Cseresznyéskert

Időtartam: 2h 30' egy szünettel
Megaszalódott emlékeink lassan süllyednek létünk ingoványos, bizonytalan talaján.
A csalós nosztalgia vagy a valós érzelmek ébresztenek-e bennünk igazi ragaszkodást? Mindenkinek megvan a maga Cseresznyéskertje, amit hiába próbál meg kiírtani.
A Cseresznyéskert metafora. A démoni erővel belénk kapaszkodó megsemmisíthetetlenség metaforája. És ami megsemmisíthetetlen, az kortalan.
A kortalanság álarca mögé rejtőzött a Cseresznyéskert, és úrnője, Ranyevszkaja is. Mindkettő állandó, és ezért elpusztíthatatlan. Mert ereje a lelkében rejlik. Átível korokat, hidat teremt a múlt és a jövő között, és azt sugallja, hogy az élet talán csak egy kifeszített, hosszú pillanat.

 

Herman Melville
Moby Dick

Időtartam: 1h

Gianina Cărbunariu
mady-baby

Időtartam: 1h 20'
Borbély B. Emília egyéni műsora.

„Otthon... én nem vagyok otthon. Itthon sem vagyok itthon. De otthon sem vagyok otthon. Otthon nem vagyok itthon, itthon nem vagyok otthon. Én nem leszek otthon se itthon, se otthon."

(Mady)

 

 

A monodráma három román fiatalról szól és az önfeláldozásról. Egy nehéz körülmények között élő, bukaresti lányt, Voicu, az Írországban élő barátja rávesz, hogy költözzön ki hozzá. A repülőtéren Mady találkozik Bogdánnal, együtt utaznak és a továbbiakban hármójuk sorsa egybefonódik. A fiúk önmegvalósításról szóló harcában, a lány eszközzé, majd áldozattá válik. Mivel mindketten Mady prostitúciójából húznak hasznot, miután terhes lesz, egyikük sem vállalja a következményeket, inkább úgy döntenek: megölik.

 

Az előadás olvasatában Mady története, egy feltámadástörténet, amely a jóság és bűn, alászállás és megváltás, önzés és áldozathozatal fogalmai köré csoportosul. Eltompult, részvétlen korunkban Mady hús-vér, megtapasztalható valósága, élő tanubizonyságaként szolgáljon, az önzetlen szeretetnek, amellyel, ha figyelmesek vagyunk, civil életszféránkban bárhol találkozhatunk, köztereken és átjárókon, autóbuszon és bevásárlóközpontokban, útszéleken és kórházakban, a másikban és önmagunkban.


Homérosz - Márai Sándor - Claudio Monteverdi
Odüsszeusz hazatérése

Időtartam: 1h 25'
Odüsszeusz húsz évig volt távol Ithakától. Az első tíz évet a trójai háborúban töltötte, a második tíz évben pedig azért küzdött, hogy hazajusson családjához - foglalhatnánk össze nagyon leegyszerűsítve ezt a minden oldalról körüljárható, teljes gazdagságában mégis megfoghatatlan eposzt. A keletkezése óta eltelt sok száz év alatt a történetnek számtalan irodalmi, zenei és filmes feldolgozása született. Hol pusztán újra mesélve, hol ennél többre törekedve: újra értelmezve, szabadon átírva a hagyományt. Kétségtelen, hogy az utóbbi megközelítésből született művek az igazán izgalmasak a jelen számára.
A temesvári előadás felhasználja ugyan az eposzi történet homéroszi elbeszélését, de túl is lép azon. Egy olyan 20. Századi regényfeldolgozásnak - Márai Sándor Béke Ithakában című művének - szövegét veszi alapul, amely különleges látásmódjával,
a hazatérő Odüsszeusz sorsának tovább gondolásával szinte lerombolja az eposz által mitikussá növelt hős képét. Odüsszeusz felesége, Pénelopé és fia, Télemakhosz visszaemlékezésein keresztül rajzolódik ki az istenekkel szembeszegülő Odüsszeusz alakja és kalandjainak sora. Nagyon is emberi, földi nézőpontjukon keresztül egy Embert látunk, aki „leült az emberek asztalához, és befeküdt a nők ágyába". De visszaemlékezéseiken keresztül kirajzolódik más is - két élet: egy félbehagyott és egy el sem kezdett, és egy megoldás nélküli léthelyzet. Húsz év várakozás során kialakult Ithakában egy „rend", egy élet, amelyben a hazatérőnek - bár az élet róla, pontosabban hiányáról szól - már nincs helye. Ugyanakkor húsz év alatt veszteségek, csapások és nők hatására kifejlődött egy olyan személyiség, aki már képtelen beilleszkedni a nélküle kialakult életbe. Az a pillanat, amire Pénelopé és Télemakhosz olyan hosszú ideig vártak, nem Odüsszeusz megérkeztével, hanem csak halálával jön el. Az előadás profán dimenzióját Monteverdi Odüsszeusz hazatéréséről írt csodálatos barokk operája egészíti ki. Felnagyítva a történet egyes pillanatait, kitágítva földi, színpadi terét és idejét a magasba, a „szentségesbe" emeli.
A szereplők indulati és érzelmi megnyilvánulásait egyben sajátos iróniával színezi.

Alina Nelega
Zurinka

Időtartam: 50'
A szájhagyomány útján terjedő epikus romaköltészet a képzelete és a valóság sajátos összekapcsolása révén a mágia erejével hat. Gundzsár és Zurinka szerelmi története - Alina Nelega kiváló szövegkönyvében - a romaköltészet csodálatos világába vezet, a Jó és a Rossz örök csatájával pedig emberi mivoltunk e két összetevőjét hangsúlyozza.

„Menjetek világgá! Oda. ahova a szívetek kívánja. És a tehetségetek szerint tegyétek hasznossá magatokat mindannyian. Árasszátok el a világot, és legyetek az emberek hasznára. Töltsétek meg a földet ajándékaitokkal. Legyetek jók és vidámak! Szeressétek az életet és örüljetek neki!”

Jimmy Roberts - Joe DiPietro
Ájlávju

Időtartam: 2h 10' egy szünettel

Hölgyek és urak!

 

Kapcsolják be biztonsági öveiket! Leszállunk a Férfi és a Nő lelkének legmélyebb bugyraiba! Figyelmeztetés: Ne tévesszen meg senkit a látszat, ez még mindig csak a felszín! Az, ami a felszín felett és alatt van, ami mindig új és mindig ismeretlen és kitölt mindent, az az őrült, szédült, forró, izzó, vad és mocskos mámor, varázs... a szerelem.

 

Mindent, amit bárki valaha is titkon gondolt, de félt beismerni a randizásról, romantikáról, házasságról, szeretőkről, férjekről, feleségekről, a musicalben megtalálja. A zenés mű a „kapcsolat" mindennapi rejtvényére kínál megoldást, megmutatva annak igazságait és a körülötte keringő mítoszokat. A revü tisztelettel adózik azoknak akik szerettek és vesztettek, akik orrabuktak a szerelem ajtajának küszöbén és azoknak, akik nem féltek megkérdezni: „Szia! Mit csinálsz szombat este?" 

Tom Stoppard
Rosencrantz és Guildenstern halott

Időtartam: 3h 30' egy szünettel
Hogyan éld meg a bűntudatod? Hogyan játssz fej vagy írást és veszítsd el az életed? Hogyan válj egy senkivé?! Két epizodista, főszerepben: Ros és Guil. Ők sem tudják, hogy kicsodák. Részei a történetnek, amelyet nem értenek. Belekerültek az eseményekbe, amelyhez nincs közük és amely elnyeli őket. Komédia és létfilozófia elegye. Filozofikus tragi-bohózat két shakespeare-i mellékszereplőről.


Egressy Zoltán
Június

Prométheusz

„Prométheuszról négy monda ad hírt:

Az első szerint odaláncolták a Kaukázus sziklájához, mert az isteneket elárulta az embereknek és az istenek sasokat küldtek, melyek tépdesték mindig újrasarjadó máját.

A második szerint Prométheusz a lecsapó csőrök okozta fájdalmában egyre mélyebben nyomult a sziklába, míg eggyé nem lett vele.

A harmadik szerint évezredek során elfelejtették árulását, elfeledték az istenek, a sasok, ő maga..."

 

Franz Kafka: Prométheusz (Tandori Dezső fordítása)

 
 

„A tűz, mellyel agyag-képét formálta Prométheusz,
Öszve sütötte kezét s újait, és ki alutt."

(Ungvárnémeti Tóth László: PROMETH)

 
 

„nem a lánc
nem az óraműpontossággal
visszajáró sas
csőre karma

 

az árulás füstje fáj
a fuldoklás szégyene
miért kellett körém
gyújtanotok az erdőt"

(Kányádi Sándor: Prométheusz)

Grimm testvérek
Jancsi és Juliska

Időtartam: 1h
Két éhező gyermek, egy csodálatos mézeskalács házikó és egy igen rossz vasorrú bába klasszikus meséje - marionettekkel.

Amor omnia

Időtartam: 1h 35'
Az Amor omnia két nemzetközi szinten is elismert bolgár rendező, Peter Pashov és Zheni Pashova csodálatos víziója, mely az örök témának, a szerelemnek a különböző formáit jeleníti meg. A rendezők által „vizuális, szegény színháznak" nevezett stílus jegyében készült produkció improvizációkon alapuló próbafolyamat során jött létre. A nonverbális előadásban az ember és környezetének a kapcsolata hangsúlyozódik ki, továbbá bebizonyosodik ismét, hogy a szerelem, mint érzés, nemcsak szavakban fejezhető ki. Az árnyjátékokban és mozgásban gazdag, etűdszerűen építkező előadás varázslatos képi világát Cári Tibor zenéje egészíti ki, mely gyakran a színészek előadásában hangzik el, így az Amor omnia egy igazi csapatmunka eredménye, melyben a különböző eszközök és formanyelvek arányosan lettek kikeverve azzal az érzelmi és érzéki gazdagsággal, amely a szerelemre, a férfi és nő közötti változatos kapcsolatokra jellemző.

Az oldalunk sütiket használ!


Weboldalunk a felhasználói élmény fokozása, illetve a biztonságos és optimális böngészés érdekében sütiket használ. Leírásuk és a süti használati politikája itt tekinthető meg.

Kérjük olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat is!

Süti választás