Model solicitare Legea 544

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, art. 6, alin.3:

„(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

LISTA documentelor de interes public emise de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely conform Legii nr. 544/2001

 1. Acte normative care reglementeaza organizarea și funcționarea teatrului
 2. Structura organizatorica
 3. Programul de audiențe
 4. Numele si prenumele conducătorilor entității
 5. Raportul de activitate al managerului
 6. Bugetul, surse de finantare si venituri
 7. Comunicate de presa , brosuri , afise, presă în general
 8. Raportul privind transparenta decizionala
 9. Informatii privind achizitiile , contractele de achizitie publica , cu exceptia celor clasificate
 10. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

Legislație aplicabilă: