2024

Program anual de achizitii publice 2024

Hotărârea CL 11 din 16 ianuarie 2024 - ROF, Organigramă

Raport de utilizare sume 29.02.2024

Raport de utilizare sume 11.04.2024

Raport de utilizare sume 14.05.2024

Stat de functii si salarii

Stat de functii si salarii martie 2024

 

2023

Bilant luna decembrie 2023

Cont rezultat patrimonial decembrie 2023

Cont executie venituri decembrie 2023

Cont executie cheltuieli decembrie 2023

Raport inchidere venituri-cheltuieli decembrie 2023

Stat de functii si salarii

Stat de funcții și salarii martie 2023

Stat de funcții și salarii septembrie 2023

Buget

Buget inițial aprobat 2023

Fila buget 2023

Rapoarte

Raport activitate TMT 2023

Raport activitate TMT 2022

Hotărârea 68 din 28.02.2023 - ROF, Organigramă și Stat de funcții

Raport Implementare Legea 544/2001 in 2023

 

2022

Stat de functii si salarii

Stat de funcții și salarii martie 2022

Stat de funcții și salarii septembrie 2022

Bilanț contabil decembrie 2022

Buget

Buget inițial 2022

Raport de activitate sintetic pentru anul 2022

Raport Implementare Legea 544/2011 în 2022 

 

2021

Stat de functii si salarii

Stat de functii si salarii martie 2021

 

2020

Stat de functii si salarii

Stat de funcții și salarii aprilie 2020

Stat de funcții și salarii septembrie 2020

 

2019

Hotărârea CL 390 din 25.07.2019

Organigramă la 25.07.2019

Stat de funcții și stat de funcții pe compartimente la 25.07.2019

Regulament de ordine interioară 10.12.2019

 

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF)

Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

Raport anual evaluare incidente integritate 

Registru de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit
 

Rezultat final al analizei noului proiect de management, pentru perioada 2022-2027, depus de dl. Balázs Attila, managerul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

Rezultatul analizei noului proiect de management pentru perioada 2022-2027, depus de dl. Balázs Attila, managerul Teatrului Maghiar de Stat,,Csiky Gergely" Timisoara

 

Közérdekű adatok igénylése // Solicitare informații publice

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, art. 6, alin.3:

„(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

LISTA documentelor de interes public emise de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely conform Legii nr. 544/2001

  1. Acte normative care reglementeaza organizarea și funcționarea teatrului
  2. Structura organizatorica
  3. Programul de audiențe
  4. Numele si prenumele conducătorilor entității
  5. Raportul de activitate al managerului
  6. Bugetul, surse de finantare si venituri
  7. Comunicate de presa , brosuri , afise, presă în general
  8. Raportul privind transparenta decizionala
  9. Informatii privind achizitiile , contractele de achizitie publica , cu exceptia celor clasificate
  10. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

Legislație aplicabilă:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată)

HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Model de reclamatie administrativa:

Model solicitare Legea 544

Model reclamație administrativă 1

Model reclamație administrativă 2


Declarații de avere și de interese 2023
 

Bayer Sebastian - declaratie de avere, declaratie de interese

Mocan Sorin Cristi - declaratie de avere, declaratie de interese

Popovici Donici Simona - declaratie de avere, declaratie de interese

Szőke Kavinszki András - declaratie de avere, declaratie de interese

 

Declarații de avere și de interese 2022
 

Balázs Attila - declarație de avere
Balázs Attila - declarație de interese
Markowszky Katalin - declarație de avere
Markowszky Katalin - declarație de interese
Boruga Adrian - declarație de avere
Boruga Adrian - declarație de interese
Kertész Éva - declarație de avere
Kertész Éva - declarație de interese
Juhász Mónika - declarație de avere
Juhász Mónika - declarație de interese
Carmen Posdarie - declarație de avere
Carmen Posdarie - declarație de interese
Fazakas Tímea - declarație de avere
Fazakas Tímea - declarație de interese
Orbán Enikő - declarație de avere
Orbán Enikő - declarație de interese
Wittner Iulius Celestin - declarație de avere
Wittner Iulius Celestin - declarație de interese
Păstilă Florin - declarație de avere
Păștilă Florin - declarație de interese

Declarații de avere și de interese 2021

Balázs Attila - declarație de avere și de interese
Markowszky Katalin - declarație de avere și de interese
Boruga Adrian - declarație de avere și de interese
Kertész Éva - declarație de avere și de interese
Juhász Mónika - declarație de avere și de interese
Horváth Julianna - declarație de avere și de interese
Fazakas Tímea - declarație de avere și de interese
Orbán Enikő - declarație de avere și de interese
Barna István - declarație de avere și de interese
Wittner Iulius Celestin - declarație de avere și de interese
Păștilă Florin - declarație de avere și de interese

Fazakas Tímea - avereinterese
Wittner Celestin - avereinterese

Declarații de avere și de interese 2020

Balázs Attila - avereinterese
Markovszky Katalin - avereinterese
Borugă Adrian - avereinterese
Barna István - avereinterese
Horváth Julianna - avereinterese
Juhász Monica - avereinterese
Kertész Éva - avereinterese
Păștilă Florin - avereinterese
Roșca Vesna - avereinterese
Orbán Enikő - avereinterese
 

Proceduri de sistem noi - pandemia COVID 19

Procedură de sistem - Dimensionarea capacității de răspuns la urgență epidemiologică majoră: pandemia SARS-CoV2
Procedură de sistem - Triajul epidemiologic cu suspiciune COVID19
Procedură de sistem - Măsuri și reguli privind desfășurarea spectacolelor în spațiile închise pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID19
Procedură de sistem - Triajul epidemiologic pentru evenimente organizate în aer liber