Rezultat final al analizei noului proiect de management, pentru perioada 2022-2027, depus de dl. Balázs Attila, managerul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

Rezultatul analizei noului proiect de management pentru perioada 2022-2027, depus de dl. Balázs Attila, managerul Teatrului Maghiar de Stat,,Csiky Gergely" Timisoara

 

Raport de activitate sintetic pentru anul 2022

 

BUGET:

Buget inițial aprobat 2023

Fila buget 2023

 

ACTE FUNCȚIONARE:

Hotărârea CL 390 din 25.07.2019

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF)

Organigramă la 25.07.2019

Stat de funcții și stat de funcții pe compartimente la 25.07.2019

Regulament de ordine interioară 10.12.2019
 


Model solicitare Legea 544

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, art. 6, alin.3:

„(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

LISTA documentelor de interes public emise de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely conform Legii nr. 544/2001

 1. Acte normative care reglementeaza organizarea și funcționarea teatrului
 2. Structura organizatorica
 3. Programul de audiențe
 4. Numele si prenumele conducătorilor entității
 5. Raportul de activitate al managerului
 6. Bugetul, surse de finantare si venituri
 7. Comunicate de presa , brosuri , afise, presă în general
 8. Raportul privind transparenta decizionala
 9. Informatii privind achizitiile , contractele de achizitie publica , cu exceptia celor clasificate
 10. Datele și documentele necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

Legislație aplicabilă:


Model reclamație administrativă 1

Model reclamație administrativă 2


Declarații de avere și de interese 2021:

Fazakas Tímea - avereinterese
Wittner Celestin - avereinterese

Declarații de avere și de interese 2020:

Balázs Attila - avereinterese
Markovszky Katalin - avereinterese
Borugă Adrian - avereinterese
Barna István - avereinterese
Horváth Julianna - avereinterese
Juhász Monica - avereinterese
Kertész Éva - avereinterese
Păștilă Florin - avereinterese
Roșca Vesna - avereinterese
Orbán Enikő - avereinterese

Raport anual evaluare incidente integritate 

Registru de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit
 


2023

Stat de funcții și salarii martie 2023

 

2022

Stat de funcții și salarii septembrie 2022

Stat de funcții și salarii martie 2022

2021

Stat de functii si salarii martie 2021

2020

Stat de funcții și salarii aprilie 2020

Stat de funcții și salarii septembrie 2020

 

Raport Implementare Legea 544/2011 în 2022 


 

Proceduri de sistem noi - pandemia COVID 19 (2020):


Procedură de sistem - Dimensionarea capacității de răspuns la urgență epidemiologică majoră: pandemia SARS-CoV2

Procedură de sistem - Triajul epidemiologic cu suspiciune COVID19

Procedură de sistem - Măsuri și reguli privind desfășurarea spectacolelor în spațiile închise pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID19

Procedură de sistem - Triajul epidemiologic pentru evenimente organizate în aer liber